Begrip komt van begrijpen

door: Jasper Klapwijk en Chantal Tieleman

Dit interview verscheen eerder op NieuwWij

‘Wie is een Nederlander? Iedereen die hier woont, werkt en Nederlandse nationaliteit heeft, ongeacht afkomst.’ Wil Hebink zegt het met nadruk. Ze spreekt stellig en herhaalt het een aantal keer tijdens ons gesprek. ‘Als je de Nederlandse nationaliteit hebt, je past je aan, je houdt je aan de regels: prima. Dan ben je Nederlander. Als mensen zichzelf wegzetten als Marokkaan of Turk, vind ik dat sneu. Ze doen zichzelf tekort.’
Wil plaatste een filmpje op Facebook, waarin ze Geert Wilders oproept om in opstand te komen tegen de verkiezingsuitslag, omdat er stemfraude is gepleegd. Want de PVV is in werkelijkheid de grootste partij in Nederland en wordt ten onrechte buiten de regering te houden, daar is Wil van overtuigd. Naar aanleiding van die video vroegen we een gesprek met haar. ‘Daar sta ik altijd voor open,’ zegt Wil. ‘We hoeven niet allemaal hetzelfde te denken.’

Ducttape

Er is met de verkiezingsuitslag gesjoemeld, dat is voor Wil volstrekt duidelijk: ‘De PVV had de grootste partij moeten zijn. De peilingen voor de verkiezingen gaven dat aan. RTL Nieuws zei dat er stemmen verloren zijn gegaan omdat er niet goed geteld is. Er zijn twee volle containers stemmen weggegooid. Dat wordt allemaal onder het tapijt geveegd.’

Maar ook nu de PVV formeel de tweede partij geworden is, vindt Wil het belachelijk dat Wilders wordt uitgesloten van regeringsdeelname. ’Het gaat niet om hem, maar om de kiezers die achter hem staan, zoals ik. We hebben in feite geen stem. Ik heb voor Jan Lul gestemd. We krijgen ducttape op ons smoel.’

‘Als zo’n groot deel van het volk aangeeft dat het anders moet, moet je daarnaar luisteren. De regering is er voor het volk en niet andersom. ’Ze moeten naar de burgers luisteren.’ Het liefst zou Wil zelf in de Tweede Kamer gaan vertellen waar het op staat. ‘Ik zou die mannen weleens wat vragen willen stellen vanachter die microfoon.’

de tekst loopt door onder de afbeelding

Eerst Nederland op orde

‘De crisis is voorbij, zegt Rutte. Ik vraag me af voor wie, want ik spreek veel mensen die er nog middenin zitten. Alleen de rijken zijn uit de crisis. Onze staatskas is geplunderd door de bankiers, wat we met de ouderen doen is schandalig. Onze defensie is tandeloos door de extreme bezuinigingen. We zijn tot de EU veroordeeld, omdat we geen leger hebben.’

Voor we aan anderen gaan denken, moeten we eerst zorgen dat ons eigen land op orde is. Daar doet de regering volgens Wil te weinig aan. Ze verwijst naar het gebrek aan geld voor ouderenzorg en naar de mensen die in Nederland in armoede leven. En de regering komt bovendien haar beloftes niet na. ‘Elke werkende zou volgens Rutte €1.000 krijgen en dat is niet gebeurd.’

Met Wilders zou het beter worden, denkt Wil. ‘Stel dat de PVV de grootste partij was geweest. Dan had Wilders een coalitie kunnen vormen.’ Zou hij dan al zijn beloftes zijn nagekomen? ‘Nee, natuurlijk niet’, geeft ze grif toe, ‘hij zou niet zijn hele programma kunnen uitvoeren, maar wel deels. Geen enkel plan is ooit in zijn geheel uitgevoerd.’

Dat programma, daar heeft ze wel erg om gelachen. ‘Die postzegel, zoals Wilders het zelf noemde, was erg grappig. Maar hij hoort wat het volk wil, hij weet wat hij wil en ze willen hetzelfde. Dat A4’tje zijn de hoofdpunten. Het is simpel, de hele wereld kan het begrijpen. Waarom zou je 88 blaadjes maken met dingen die je in 2020 wil gaan doen? Dan heb je een glazen bol-visie.’

Ontwikkelingshulp

Maar wat moet er dan gebeuren om ons eigen land op orde te brengen? Moet de ontwikkelingshulp volledig afgeschaft worden, zoals Wilders bepleit? Ontwikkelingshulp kan toch juist helpen om de immigratiestroom in te perken? Als mensen het in hun eigen land beter hebben, komen in ieder geval de zogeheten gelukszoekers niet meer naar hier.

Daar is Wil het wel mee eens. Wat haar betreft hoeft het budget ook niet naar nul. ‘Het is mooi om mensen te helpen hun eigen land te ontwikkelen, maar het geld verdwijnt door corruptie. Als je waterputten aanlegt, gaat een deel van het geld naar de politici, die de mensen ook nog eens voor het gebruik van die waterputten laten betalen.’

Noodhulp moet er wel zijn, vindt Wil, maar wat is nood? ‘Griekenland heeft volgens mij geen nood. Die hebben er zelf een klerezooi van gemaakt en dat kost ons nu handenvol geld omdat we deel uitmaken van de EU. Wat heb ik daar als burger aan? Helemaal niks. Dat geld kunnen we beter in ons eigen land stoppen. We kunnen onszelf prima bedruipen en onze eigen zaken beter regelen.’

Achtergrond

Wil — ze is ‘een aantal keer achttien geweest’ — is er open over: ze heeft geen gemakkelijk leven achter de rug. Ze schrijft daarover in haar boek ‘Die verdomde hond… die depressie heet’. Maar ze is duidelijk geen klager. Type ‘schouders eronder en aanpakken’. Haar betrokkenheid bij mensen die het niet gemakkelijk hebben raakt. Ze is duidelijk gewend voor zichzelf op te komen.

Maar met evenveel passie komt ze ook op voor anderen. Na omzwervingen in Scheveningen en Den Haag is ze in Zoetermeer terechtgekomen. Ze woont in een rustige buitenwijk waar weinig problemen zijn. De mensen letten op elkaar en als er eens problemen zijn, is hulp bij de hand. Ze richtte in Zoetermeer een stichting op voor schuldhulpbegeleiding, waar ze veel tijd in steekt.

Ze is katholiek opgevoed en van de kerk vervreemd geraakt, maar tot geloof gekomen in de Pinkstergemeente. Ze heeft de bijbel van voor tot achter gelezen: ‘Er vielen heel veel kwartjes.’ En ze heeft de kracht van het gebed zelf meegemaakt: een gelovige vriend heeft genezing van een dierbare bewerkstelligd.

Leer van het kwaad

Wil is een uitgesproken aanhanger van Wilders, maar is het niet met alles wat hij zegt eens. Ze heeft respect voor zijn kennis. ‘Hij heeft zich verdiept in de Koran en de Bijbel. Daardoor ziet hij goed waar het probleem zit met de islam. Die is een groot gevaar voor ons allemaal, waarvan eerst en vooral christenen het slachtoffer van worden en in tweede instantie ook ongelovigen.’

Volgens Wil is de Koran de leer van het kwaad; ‘Het wordt in het boek Openbaringen aangekondigd: satan heeft bewust de bijbel gekopieerd en daarvan een boek gemaakt dat hij naar zijn hand heeft gezet. Dat is de Koran geworden. Die leer is duidelijk: Allah heeft geen oorsprong en hij zegt van zichzelf dat hij een god van vergelding is.’

Wil is bang voor de —in haar ogen aanzwellende — aantallen vluchtelingen die ons land binnenkomen. ‘Hoeveel extreme moslims zitten er tussen die vluchtelingen? En extreme moslims zetten andere moslims onder druk. Ze onthoofden hun eigen moeder nog.’ Ze wijst erop dat sommige moslims in azc’s geen hulp van christenen willen. ‘Dat zegt toch ook iets?’

Groei

Anderzijds zijn er veel moslims die niet letterlijk geloven, hun boek niet eens kennen. ‘Maar de extreme moslims die de Koran naleven tot op de letter, dat is problematisch. In de Koran staat de oproep aan iedereen die in Allah gelooft om ongelovigen te vermoorden. Dat is een persoonlijke oproep. Het gevaar is dus dat je vermoord wordt als je weigert voor Allah te buigen.’

Natuurlijk vormen die extreme moslims maar kleine groepjes. Maar Wil ziet dat die groepjes groeien, dat ze zich aaneen kunnen sluiten. ‘Dat is gevaarlijk, kijk maar naar Duitsland waar Hitler miljoenen mensen achter zich kreeg. Dat mogen we niet laten gebeuren. Daarom moeten nu eerst de grenzen dicht. Het heeft zich al verspreid over Europa, en er wordt niet gescreend.’

‘Het risico van een terroristische aanslag neemt toe; ook Nederland wordt doelwit. Dat komt ervan als je vluchtelingen zo maar binnenlaat. Laten we de extremisten nu eerst opsporen en uitzetten,’ zegt Wil. Daarna kunnen we dan, op voorwaarde van een goede screening, weer mondjesmaat vluchtelingen toelaten.

Minder

Om de ‘minder, minder, minder’-uitspraak van Wilders heeft ze erg moeten lachen. Ze kijkt een beetje vergoelijkend. ‘Maar het is belachelijk dat hij voor die uitspraak veroordeeld is. Wilders stelde een vraag en andere mensen hebben geantwoord. Die hadden ze dan voor de rechter moeten slepen. Rutte mag wel ‘pleur op’ zeggen, maar als Wilders het doet, mag het niet.’

Maar, vragen we haar, hoe zit het dan met de Bijbelse oproep aan christenen om barmhartig te zijn? Wil: ‘In de Bijbel staat dat je je naaste lief moet hebben. Maar je moet niet het kwaad liefhebben, dat staat ook in de Bijbel. En de leer van de Koran, dat is het kwaad. Dat moet je dus weren. We zijn allereerst verplicht ons daartegen te beschermen.’

‘Neem nou zo’n hoofddoek.’ Wil ziet veel vrouwen met een hijab in Den Haag en in de wijk Palenstein in Zoetermeer. ‘Pas je aan, ga niet met zo’n ding over straat.’ ‘Of nou ja,’ nuanceert ze: ‘in ieder geval niet met zo’n boerka. Ik vind: als je in Nederland bent, moet je je aanpassen. Kleed je normaal aan, je bent Nederlander, dus gedraag je ook zo.’

Integratie

Integratie betekent volgens Wil dat je achter de voordeur mag doen wat je wilt, maar dat je je in de openbaarheid houdt aan de normen en waarden die in Nederland gelden. Mensen die naar Nederland komen, moeten zich aanpassen: niet alleen een inburgeringscursus volgen, maar gelijke behandeling, geen privileges! Wil ziet als vrijwilliger bij haar werk in de schuldhulpbegeleiding hoe belangrijk dat is. ‘Mensen moeten zelf naar de voedselbank om te overleven en dan komt er iemand uit een ander land naast ze wonen, voor wie de flat wordt ingericht. Ze krijgen een koelkast en ook nog een grote televisie op de koop toe. Mensen die zien dat immigranten hun best niet doen en zich niet aan de regels houden voelen zich ongelijk behandeld. Zeker mensen die het niet breed hebben. Zo krijg je scheve ogen en haat en nijd onderling. En de vluchtelingen die hier komen, gaan het ook maar normaal vinden. Het is logisch dat ze het aannemen. Maar je schept verwachtingen en dan raken ze snel ontevreden.’

Asielzoekers

Maar hoe zit het dan met al die vluchtelingen die – soms wanhopig graag – willen leren of werken om hier of in het land van herkomst een bestaan op te bouwen? Wil is daar niet ongevoelig voor, maar ziet dat opties, mogelijkheden, belemmeringen en regelgeving voor immigranten, gezinshereniging, ‘gelukszoekers’ en vluchtelingen door elkaar lopen.

Immigranten hebben vaak geen werk en spreken vaak geen of onvoldoende Nederlands, constateert Wil, en dat moet veranderen. Mensen mogen tijdens de asielprocedure de taal niet leren en niet werken, omdat de overheid bang is dat mensen daardoor te veel integreren en zich thuis gaan voelen. Aan de andere kant wil de overheid dat mensen zo snel mogelijk integreren.

de tekst loopt door onder de afbeelding

Wil heeft het antwoord ook niet. Over de duur van de procedure zegt ze: ‘Dat moet sneller. We hebben nu veel te lange procedures, waardoor mensen valse hoop houden. Dan mensen terugsturen is onmenselijk. En ze moeten gewoon kunnen werken. Als die mannen niks te doen hebben, is het logisch dat ze gaan klieren.’

Tradities

We leven volgens Wil inmiddels in de omgekeerde wereld, waar Nederlanders moeten zich aanpassen aan immigranten: ‘Christenen vieren kerst en Pasen, dat is een deel van onze cultuur. Maar wij hoeven niet verplicht mee te doen aan het Suikerfeest. Dat is niet onze cultuur. Kinderen van een basisschool worden meegenomen naar een moskee en worden daar gedwongen om te bidden tot Allah. Daar word ik gewoon misselijk van.’

Tot overmaat van ramp worden onze tradities ook nog aangepast aan de nieuwkomers. Wil ziet de Nederlandse cultuur teloorgaan. ‘De regering doet niets. Rutte had het moeten opnemen voor Zwarte Piet: wij vieren dat hier zo en ik ben hier de baas. Basta. Wij kunnen hun Suikerfeest immers ook niet wijzigen?’

Maar als christen kun je hier je toch ook in je eigen gemeenschap je geloof vieren en beleven? ‘Mensen mogen zelf weten wat ze geloven,’ vindt Wil. ‘Het gaat anderen ook niet aan wat ik achter mijn voordeur doe.’ Maar doe dat in je eigen huis, en loop er niet mee te koop in een land met een christelijke cultuur.

Daarom moeten we moskeeën ook niet toestaan, vindt Wil. Zoals Wilders zegt: ‘Wij zouden in Arabische landen ook geen kerken mogen bouwen. Dus dat moeten ze dan maar thuis doen. Of in een buurthuis.’ Dat laatste voegt ze nog snel toe. Want Wil staat wel open voor andere meningen en gesprek met andere mensen. Ook met moslims.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s