Verbonden met #ikbenverbonden

door: Léon Lemmens, Intermediair Roma en Sinti Diocesane werkgroep woonwagenpastoraat Westelijke Mijnstreek

Ik probeer elke dag een verbinding te leggen met de mensen om mij heen. De ene dag lukt het beter dan de andere dag. Zo probeer ik de verbinding te leggen tussen de Roma en Sinti’s bij mij in de omgeving.

Een goed jaar geleden werd ik als intermediair voor Roma en Sinti’s, benaderd via Facebook door iemand van Bureau Jeugdzorg Limburg – ‘Jan’. Hij maakte zich zorgen om een bepaald gezin; een moeder (mevrouw A.) met twee kinderen in de leeftijd van 8 en 16 jaar. Een afspraak werd gemaakt. Open, geen vooroordelen meldde ik me bij Jan en we hadden een goed gesprek. Dat eindigde met mijn voorstel om samen met hem – mits mevrouw A. dat goed vond – op huisbezoek mee te gaan. En dat vond ze.

Budgetbeheer

Toen ik voor de eerst in de woning kwam viel me op dat het gezinnetje erg krap leefde. Ik werd door Jan voorgesteld aan mevrouw A. en nadat we voorzien waren van koffie, vroeg hij naar de papieren van mevrouw. Ze kwam met enkele papieren aan waaronder de overzichten van de inkomsten en uitgaven.

Nadat we een poosje hadden gepraat en ik antwoorden kreeg op enkele van mijn vragen, werd het duidelijk: het budgetbureau waar mevrouw via een instantie was terecht gekomen, telde schrikbarende bedragen voor dat budgetbeheer. Na een uurtje vertrokken Jan en ik weer. Ik fietste naar het kantoor van Bureau Jeugdzorg om de bevindingen neer te leggen en een voorstel te doen. Een paar weken later werd ik door het ‘Veiligheidshuis’ van Sittard-Geleen uitgenodigd voor een gesprek. Mevrouw A., Bureau Jeugdzorg en ik zaten er met de medewerkster van het Veiligheidshuis aan tafel. Ik vertelde over mijn bevindingen en daarna vertelde mevrouw A. haar verhaal.

Geregeld werd dat mevrouw A. voor de zakelijke en praktische gang van zaken geholpen zou worden door Kredietbank Limburg. Ik maakte een afspraak voor een huisbezoek om samen oook verdere acties te bespreken.

Geen agenda

Dat huisbezoek vond een week later plaats, zo rond 10.00 uur in de ochtend. Ik werd ontvangen met koffie. Ik liet mevrouw haar verhaal vertellen en luisterde alleen maar. Na een uurtje vroeg ze of ik niet ergens anders naar toe moest. Ik vertelde haar dat ik tijd voor haar had en verder geen agenda had voor die dag. Dat vond ze vreemd. Ze zei dat andere mensen altijd maar een uurtje of nog minder bleven.

Vanuit de presentie probeer je vooral te luisteren, met een open agenda en daarnaast geen oplossing of oordeel te vellen. Maar wel een verbinding of relatie op te bouwen. Die verbinding tussen mevrouw A. en mij bestaat nog steeds. Ik neem de tijd voor een afspraak en luister wat ze vertelt. We kijken hoe we samen iets kunnen aanpakken, maar zij heeft de regie. En het lukt ook weleens niet, met hoe we de dingen aanpakken. Maar dan proberen we het anders. Dit maakt ons en vooral mevrouw sterker.

Verbinding

Mevrouw is eind vorig jaar overgegaan van het budgetkantoor naar de Kredietbank. Dit is ons samen binnen zes weken gelukt. Als alles meezit gaat de komend jaar de WSNP in.
Dan zullen binnen drie jaar de schulden die ontstaan zijn, voor een groot gedeelte zijn opgelost. Mooi nieuws. En het samen hieraan werken, heeft mevrouw A. en mij zeker verbonden. Maar de echte verbinding met mevrouw heb ik gelegd via het geloof. Ik had thuis twee bijbels; ééntje in het Romaans en een vertaling in het Nederlands. Dit was de ingang die ik kon maken.

Breda

Voor morgen (vrijdag 1 december) wens ik alle mensen die verbonden zijn en in Breda zijn bij de bijeenkomst een mooie middag. Ik kan zelf niet aanwezig zijn om samen met jullie een kop koffie te drinken, omdat ik op datzelfde moment Sinterklaas aan het spelen ben in een verzorgingshuis. Maar ik ben in gedachten met jullie verbonden.
borrelknopIk wens jullie allen een mooie Sinterklaasavond toe. Daarnaast wens ik jullie in verbondenheid alvast Prettige Kerstdagen en vooral een Voorspoedig en Gezond 2018

Jullie verbonden Léon

Uitnodiging #ikbenverbonden-borrel

#ikbenverbonden organiseert in samenwerking met ‘Zinsverband’ op 1 december aanstaande de eerste ontmoetingsbijeenkomst in het kader van de campagne #ikbenverbonden.

Tijdens deze ontmoeting annex borrel, bijna een jaar na de start op 16 december 2016, willen we kort terugblikken op het afgelopen jaar en de campagne tot nu toe. En samen met sympathisanten en belangstellenden zullen we vooruitblikken op het vervolg van #ikbenverbonden.

Franck Ploum

We hebben Franck Ploum, beleidsmedewerker Congregatie Broeders van Huijbergen, inspirator van de Ekklesia Breda en Zinsverband gevraagd om als inleider van deze middag de terugblik te verzorgen.

Kom ook; je bent van harte uitgenodigd om met ons mee te praten en vooruit te blikken. En neem gerust iemand mee!

Praktisch

Locatie: Lutherse kerk, Veemarkstraat 11, Breda
Inloop: vanaf 14.30 uur
Programma: 15.00 tot 17.30 uur
Vanaf een uur of vijf willen we samen een borrel drinken.
Kosten: er staat een mandje voor een vrijwillige bijdrage aan de onkosten voor koffie en thee en een drankje.
Aanmelden: niet noodzakelijk; wel handig, via e-mail of whatsapp (Chantal: 06-10960413)
De locatie wordt ons gratis ter beschikking gesteld door Zinsverband.