Een positief signaal

foto-gekregen-van-vormgever-bvb-gebruikt-in-concept-vd-krant

De ontwikkelingen in 2016 hebben de politieke discussies op scherp gezet.  Sommige politici vergroten de verschillen tussen mensen en spelen groepen tegen elkaar uit. We willen er iets positiefs tegenover zetten. Wij stellen vast dat verschillen het begin zijn van verbinding. Dat we hoe dan ook altijd al met elkaar verbonden zijn. En dat dit ons niet bang moet maken, maar nieuwsgierig en oprecht, barmhartig en solidair.

De campagne

Dit willen we uitdragen in een campagne met als boodschap #ikbenverbonden. Niet moraliserend en polariserend, maar constaterend en inclusief. Basis van dit signaal vormt een reverspin in de vorm van een ‘#’, die verwijst naar de gedachte van verbondenheid en netwerkvorming, maar ook naar de optimistische toonsoorten in de muziek. Een uitnodiging tot gesprek, zowel online als offline. Er is deze website. Op de social media zullen we deze campagne laten klinken met de hashtag #ikbenverbonden.

Uitnodiging

We nimg_4956-10x10-300ppiodigen je uit om mee te doen. De reverspin is te koop tegen de kostprijs van 2,50 euro per stuk en gaat vergezeld van een kaartje met de uitleg van deze campagne.

Gebruik op de social media #ikbenverbonden, draag de reverspin en ga het gesprek aan met de mensen in je omgeving, zowel online als offline. En laat samen met ons dit positieve signaal horen!

Deze campagne wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de redemptoristen. #Ikbenverbonden wordt van harte bij u aanbevolen door de leden van Vereniging Scala.

Advertenties